สามารถติชมการให้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้โดยทำการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม Submit เพื่อติชมการให้บริการ โดยต้องระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์เพื่อที่เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อกลับได้

ติชมการให้บริการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒