กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น.
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ


กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)

15 พฤศจิกายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒