ขอแจ้งกำหนดการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอแจ้งกำหนดการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. - 17.00 น. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

การทดสอบ จะมีเสียงกริ่งดัง มีไฟกระพริบ ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของไม่สามารถใช้งาน

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย


ขอแจ้งกำหนดการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2560 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)

14 พฤศจิกายน 2560/Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์

สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
เลขที่ ๑๒๐ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒-๑๔๒-๒๒๒๒