I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

12 กุมภาพันธ์ 2562 231

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยตามจิตศรัทธา ถวายแด่พระสงฆ์จากวัดคลองบ้านใหม่
วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ)
และ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 09.30 น. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)