I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • ROBINSON ช็อป มันส์ สนั่น เมือง 

กิจกรรม

ROBINSON ช็อป มันส์ สนั่น เมือง

20 กันยายน 2562 385
30ก.ย. 62
4ต.ค. 62

ROBINSON ช็อป มันส์ สนั่น เมือง

วันที่ 30 - 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-19.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ