I-face
  • หน้าแรก
  • กิจกรรม 
  • งานลอยกระทง ประจำปี 2562 

กิจกรรม

งานลอยกระทง ประจำปี 2562

23 กันยายน 2562 604
11พ.ย. 62
11พ.ย. 62

งานลอยกระทง ประจำปี 2562 "สุนทรีคืนเดือนเพ็ญ"

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานหน้าอาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ