I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ธพส. ตั้งการ์ดสูง ยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 

ข่าวสาร

ธพส. ตั้งการ์ดสูง ยกระดับมาตรการป้องกัน โควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

24 พฤษภาคม 2564 352

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้บริหารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ตั้งการ์ดสูงยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่มเติมภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เพิ่มการทำความสะอาดระบบปรับอากาศเป็นพิเศษ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซนทุกวัน พร้อมเว้นระยะห่างและลดการสัมผัสเงินสดในศูนย์อาหารอย่างเคร่งครัด

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากได้ออก 10 มาตรการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ธพส. เตรียมยกระดับมาตรการ การดูแล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในจุดที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้เช่าพื้นที่ ตลอดจนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ ดังนี้
1. ทำความสะอาดระบบปรับอากาศภายใน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
   - พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดในระบบปรับอากาศ AHU และ FCU
   - อบโอโซน กำจัดเชื้อโรคในระบบปรับอากาศ ทุกวัน เวลา 23.00 น.
2. ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
   - เพิ่มการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ ทางเข้า-ออก ห้องน้ำส่วนกลาง ทุกวัน เวลา 23.00 น.
   - พ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณศูนย์อาหาร ทุกวัน เวลา 23.00 น. เพื่อให้พร้อมใช้งานในวันถัดไป
3. การกำหนดมาตรการป้องกันการติดเชื้อสำหรับร้านค้า และผู้ใช้บริการ
   - ผู้ค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย และเฟสชิลด์
   - ผู้ค้าต้องไม่สัมผัสเงินโดยตรง แต่ให้นำเงินใส่ตะกร้าและสวมถุงมือ ในการ รับ-ทอน เงินเท่านั้น
   - ระบุให้ลูกค้ายืนรอที่จุดเข้าคิวเพื่อซื้อสินค้า โดยต้องรักษาระยะห่างกัน 2 เมตร
   - ร้านขายเครื่องดื่มต้องเพิ่มฉากกั้นระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย

ทั้งนี้ ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวทิ้งท้ายว่า “ ธพส. ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงข้าราชการ ผู้มาปฏิบัติงาน ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานของ ธพส. และให้ร่วมมืออย่างเคร่งครัด เชื่อมั่นว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”

ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธพส.