I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมให้บริการหลังวันหยุดเทศกาล 

ข่าวสาร

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมให้บริการหลังวันหยุดเทศกาล

13 เมษายน 2565 184

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมให้บริการหลังวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ พนักงาน รปภ./พนักงานรักษาความสะอาด/พนักงานช่างอาคาร/พนักงานดูแลสวน/รวมทั้งผู้ประกอบการ ร้านค้าและร้านอาหาร ทุกคน