I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 

ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

21 เมษายน 2565 149

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 20 - 22 เมษายน 2565 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ