I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 

ข่าวสาร

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

25 พฤศจิกายน 2565 153

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565