I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • กิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 

ข่าวสาร

กิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2566

20 กุมภาพันธ์ 2566 343

กิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญ วันมาฆบูชาปี 2566 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ร่วมถวายสังฆทาน ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งและปัจจัยตามจิตศรัทธา