I-face
  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร 
  • ขอเชิญชวนชาวศูนย์ราชการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CRA Thank You” เพื่อร่วมกิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” 

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนชาวศูนย์ราชการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CRA Thank You” เพื่อร่วมกิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน”

22 กุมภาพันธ์ 2566 233
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ขอเชิญชวนชาวศูนย์ราชการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CRA Thank You” เพื่อร่วมกิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก” โดยนำขยะพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง หรือ Single-use Plastic มาทิ้งกับเรา เพื่อสะสมคะแนนแลกรับของรางวัลมากมาย บริเวณประตู ๑ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน ตั้งแต่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงพฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. อย่าลืม...แยกชิ้นส่วน และทำความสะอาดก่อนนำมาทิ้ง
ติดตามรายละเอียดกิจกรรม ตรวจสอบคะแนนและข้อมูลแลกของรางวัล ทางแอปพลิเคชัน
“CRA Thank You” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. ๐ ๒๕๗๖ ๖๐๐๐ ต่อ ๘๒๐๐-๐๒
“ร่วมมือกันผลักดันให้โลกสวยงาม”