แผนผังเว็บไซต์
15 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ออมบุญ วันมาฆบูชา 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

ภาพบรรยากาศกิจกรรม ออมบุญ วันมาฆบูชา 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2562

ภาพบรรยากาศงาน Lovely Time Lovely Festival

ภาพบรรยากาศงาน Lovely Time Lovely Festival
อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2562

ธพส. ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่น ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562

ธพส. ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่น ในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2562
อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2562

Lovely Time Lovely Festival

Lovely Time Lovely Festival
อ่านต่อ
8 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
อ่านต่อ
4 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมออมบุญวันมาฆบูชา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
1 กุมภาพันธ์ 2562

E-FILING ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ ทุกคลิก มั่นใจ

E-FILING ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์ ทุกคลิก มั่นใจ
อ่านต่อ
1 กุมภาพันธ์ 2562

ถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว

ถึงเวลายื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว
อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
วันที่ 24 ถึง 25 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 23 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 26 เมษายน 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 26 เมษายน 2562

Fair

Fairอ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 26 เมษายน 2562

นิทรรศการสินค้าเกษตร

นิทรรศการสินค้าเกษตรอ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 23 เมษายน 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์