แผนผังเว็บไซต์
19 เมษายน 2562

ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)

ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)
อ่านต่อ
19 เมษายน 2562

มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี

มหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย จังหวัดปทุมธานี
อ่านต่อ
11 เมษายน 2562

รักษ์นี้เพื่อตาและผิว

รักษ์นี้เพื่อตาและผิว
อ่านต่อ
11 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
9 เมษายน 2562

ภาพบรรยากาศงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 และตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

ภาพบรรยากาศงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2562 และตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
อ่านต่อ
5 เมษายน 2562

ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์

ภาพบรรยากาศงานสงกรานต์
อ่านต่อ
4 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
อ่านต่อ
2 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
2 เมษายน 2562

OTOP เชียงใหม่ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง

OTOP เชียงใหม่ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง
อ่านต่อ
2 เมษายน 2562

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

ขอเชิญร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒
อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
วันที่ 24 ถึง 25 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 26 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 22 ถึง 23 กรกฎาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 29 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

Green Market

Green Marketอ่านต่อ
วันที่ 21 ถึง 24 พฤษภาคม 2562

Fair

Fairอ่านต่อ
วันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม 2562

Green Market

Green Marketอ่านต่อ
วันที่ 14 ถึง 14 พฤษภาคม 2562

ออมบุญวันวิสาขบูชา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ออมบุญวันวิสาขบูชา ปี 2562 ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์