แผนผังเว็บไซต์
22 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
17 ตุลาคม 2562

ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี
อ่านต่อ
16 ตุลาคม 2562

โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ณ ศูนย์ราชกาฯ แจ้งวัฒนะ

โครงการฝึกปฏิบัติวิปัสสนา กรรมฐาน ณ ศูนย์ราชกาฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
9 ตุลาคม 2562

ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี

ธพส. เข้ารับการตรวจประเมินสุขลักษณะสถานที่ เพื่อรับป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยกรุงเทพมหานคร ระดับดี
อ่านต่อ
9 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงท่อน้ำประปา บริเวณลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ทิศเหนือ ชั้น 1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการปรับปรุงท่อน้ำประปา บริเวณลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ทิศเหนือ ชั้น 1 ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
อ่านต่อ
9 ตุลาคม 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562
อ่านต่อ
9 ตุลาคม 2562

ธพส. จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562

ธพส. จัดกิจกรรม KIDS DAY CAMP 2562
อ่านต่อ
7 ตุลาคม 2562

ภาพบรรยากาศงานอร่อยลั่นกรุง

ภาพบรรยากาศงานอร่อยลั่นกรุง
อ่านต่อ
4 ตุลาคม 2562

อร่อยลั่นกรุง

อร่อยลั่นกรุง
อ่านต่อ
กิจกรรมในวันที่ : 24 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
กิจกรรมล่าสุด
วันที่ 18 ถึง 21 พฤศจิกายน 2562

Green Market

Green Marketอ่านต่อ
วันที่ 11 ถึง 11 พฤศจิกายน 2562

งานลอยกระทง ประจำปี 2562

งานลอยกระทง ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562

Green Market

Green Marketอ่านต่อ
วันที่ 26 ถึง 27 ตุลาคม 2562

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (กรมพระธรรมนูญ)

มหกรรมการประกวดการอนุรักษ์ พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญพระคณาจารย์ (กรมพระธรรมนูญ)อ่านต่อ
วันที่ 24 ถึง 25 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 21 ถึง 22 ตุลาคม 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562

ธพส. ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย ที่ศูนย์ราชการฯ ประจำปี 2562อ่านต่อ
วันที่ 16 ถึง 18 ตุลาคม 2562

CHIC AVENVE

CHIC AVENVEอ่านต่อ
วันที่ 15 ถึง 18 ตุลาคม 2562

อร่อยลั่นกรุง

อร่อยลั่นกรุงอ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์