แผนผังเว็บไซต์
  • หน้าแรก
  • ข่าวศูนย์ราชการ 
  • ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” จัดมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 
ข่าวศูนย์ราชการ
06 มีนาคม 2563

ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” จัดมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างการตระหนักให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย ออกมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดี ที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดให้ความรู้ การสอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า การสอนทำเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดและการล้างมืออย่างถูกต้อง เป็นต้น
ธพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐตั้งอยู่ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออาคารเอ และอาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคารบี จำนวน 46 หน่วยงาน และร้านค้าเอกชน อีกกว่า 200 ร้าน ซึ่งมีจำนวนข้าราชการ พนักงาน และผู้เข้ามารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 22,000 คนต่อวัน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความสะอาด และความปลอดภัยในระดับสูงอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ธพส. จึงออกประกาศยกระดับมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย
ด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- ปิดอาคารเป็นการชั่วคราวเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โถงประตูเข้า-ออกอาคาร ลิฟท์ บันไดเลื่อน และภายในศูนย์อาหาร เพื่อพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน
- บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จำนวน 5 จุด อาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 8 จุด บริเวณบันไดเลื่อนและทางเข้าศูนย์อาหาร จำนวน 20 จุด
- จัดเตรียมสบู่เหลวและกระดาษชำระในห้องน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
- เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณประตูทางเข้า-ออก ลิฟท์ บันไดเลื่อน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ วันละ 4 ครั้ง
ด้านการคัดกรองการเข้า-ออกอาคาร
- จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มีไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน
- การเข้า-ออกภายในอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนทุกครั้ง
- การขนสิ่งของเข้า-ออกภายในอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ ธพส. กำหนดไว้เท่านั้น
ด้านการขนย้ายผู้มีความเสี่ยง
- จัดเตรียมรถบริการส่งตัวผู้มีความเสี่ยงไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
“ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมรับมือ ปรับปรุง และยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความมั่นใจในการให้บริการ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของข้าราชการและประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน” ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าว


_________________________________
Zone A, B : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/
Zone C : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/
App GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW
GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7


รูปภาพข่าว


ย้อนกลับ
ข่าวศูนย์ราชการอื่นๆ
รูปภาพของ ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
รูปภาพของ ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ

ภาพกิจกรรมออมบุญวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะอ่านต่อ
รูปภาพของ “แยกฝาก่อนแลก แจกแต้มเพิ่ม (Tip)” กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก”

“แยกฝาก่อนแลก แจกแต้มเพิ่ม (Tip)” กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก”

“แยกฝาก่อนแลก แจกแต้มเพิ่ม (Tip)” กิจกรรม “CRA Thank You ขอบคุณที่ทิ้งกัน” ในโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก “คุณทำได้ เลิกใช้พลาสติก”อ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์