แผนผังเว็บไซต์
  • หน้าแรก
  • ข่าวศูนย์ราชการ 
  • ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” จัดมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 
ข่าวศูนย์ราชการ
06 มีนาคม 2563

ธพส. จับมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” จัดมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างการตระหนักให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฯ พร้อมยกระดับมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย ออกมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดี ที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงสาธารณสุข ในการเป็นเจ้าภาพด้านสถานที่เพื่อจัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” ณ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับภัยจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19 และแนวทางการป้องกันการติดเชื้ออย่างถูกวิธี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การถ่ายทอดให้ความรู้ การสอนทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า การสอนทำเจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดและการล้างมืออย่างถูกต้อง เป็นต้น
ธพส. ในฐานะผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐตั้งอยู่ภายในอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรืออาคารเอ และอาคารรัฐประศาสนภักดี หรืออาคารบี จำนวน 46 หน่วยงาน และร้านค้าเอกชน อีกกว่า 200 ร้าน ซึ่งมีจำนวนข้าราชการ พนักงาน และผู้เข้ามารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประมาณ 22,000 คนต่อวัน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานด้านความสะอาด และความปลอดภัยในระดับสูงอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ธพส. จึงออกประกาศยกระดับมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีมาตรการ 4 ด้าน ได้แก่
ด้านการประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
- ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย
ด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ
- ปิดอาคารเป็นการชั่วคราวเมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โถงประตูเข้า-ออกอาคาร ลิฟท์ บันไดเลื่อน และภายในศูนย์อาหาร เพื่อพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน
- บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริเวณทางเข้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จำนวน 5 จุด อาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 8 จุด บริเวณบันไดเลื่อนและทางเข้าศูนย์อาหาร จำนวน 20 จุด
- จัดเตรียมสบู่เหลวและกระดาษชำระในห้องน้ำให้เพียงพอต่อการใช้งานอยู่เสมอ
- เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณประตูทางเข้า-ออก ลิฟท์ บันไดเลื่อน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ วันละ 4 ครั้ง
ด้านการคัดกรองการเข้า-ออกอาคาร
- จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มีไข้ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน
- การเข้า-ออกภายในอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนทุกครั้ง
- การขนสิ่งของเข้า-ออกภายในอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ ธพส. กำหนดไว้เท่านั้น
ด้านการขนย้ายผู้มีความเสี่ยง
- จัดเตรียมรถบริการส่งตัวผู้มีความเสี่ยงไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
“ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ พร้อมรับมือ ปรับปรุง และยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเต็มความสามารถ เพื่อความมั่นใจในการให้บริการ ความปลอดภัยต่อสุขภาพของข้าราชการและประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน” ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าว


_________________________________
Zone A, B : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ - https://www.facebook.com/governmentcomplex/
Zone C : Government Complex ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ Zone C - https://www.facebook.com/GovernmentComplex.ZoneC/
App GovComplex: IOS - https://apple.co/2NobWvW
GOOGLE PLAY - http://bit.ly/2NlpUP7


รูปภาพข่าว


ย้อนกลับ
ข่าวศูนย์ราชการอื่นๆ
รูปภาพของ ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AO)

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AO)

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (AO)อ่านต่อ
รูปภาพของ ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)

ธพส. ขอแจ้งดำเนินการขัดล้างพื้นลานจอดรถรอบอาคารรัฐประศาสนภักดี (BO)อ่านต่อ
รูปภาพของ กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร

กำหนดการพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อ และอบโอโซนพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารอ่านต่อ
ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์ กล่องค้นหาในเว็บไซต์ เนื้อหาหลัก เมนูหลัก แผนผังเว็บไซต์